Õppetöö

logo

Ole hoolas ja õpi, ole kaval ja võrdle, ole tähelepanelik ja kogu fakte!

Õppimisse on kaasatud inimese keha ja vaim, iseloom ja sotsiaalsed oskused ning vajadused. Õppimine olgu pingutustnõudev ja innustav, kuid mitte ebameeldiv kohustus ega mõttetuna näiv tegevus. Koostöös õpilase ja õpetajate, lapsevanema ja õpitee mentoritega kujundame ja loome iga õpilase personaalse ning eesmärgistatud õpitee.

Õpitee meie koolis

 • I kooliaste

  Esimeses klassis õpilased kohanevad koolieluga, tutvuvad koolikaaslastega ja kujundavad esmaseid oskusi igapäevaseks rutiinseks koolitööks.

  Loe lähemalt
 • II kooliaste

  Teises kooliastmes saab õpilaste jaoks väljakutseks vastutustundlikkus ja ennastjuhtiv õppimine. Ollakse juba suured.

  Loe lähemalt
 • III kooliaste

  Kolmandas kooliastmes keskendutakse tulemusele, et noortest kasvaks vastutus- ja kohusetundlikud ühiskonnaliikmed.

  Loe lähemalt

Uute õpilaste vastuvõtt

Kasvame koos tugevateks, ennast ja maailma austavateks, loovateks ning õnnelikeks inimesteks.

Vastuvõtust lähemalt