20. juuni 2022 | Eriolukord

Ukraina õpilased Rahumäe koolis

Sel õppeaastal liitus meie kooliperega 15 õpilast Ukrainast.

Osa õpilasi integreerus kohe klassi koosseisu, osa aga omandas teadmisi eraldi sotsialiseerumisgrupis, kus neil oli päris oma tunniplaan.

Sotsialiseerumisgrupi õpilased osalesid aktiivselt liikumis- ja kaunite kunstide osakonna loovustundides. Lisaks tutvusid Ukraina lapsed eesti keele ja kommetega ning Eestimaa looduse ja ajalooga.

Kaunist suvepuhkust kõigile!