21. juuni 2024 | Projektid

Väliskülalised Rahumäe koolis 2023/24

Õppeaasta on õpilaste jaoks lõppenud, kuid kooli erinevad töörühmad teevad just praegu kokkuvõtteid möödunud õppeaastast.

Sel aastal olime väga aktiivsed oma kooli ja Eesti hariduse tutvustajad. Meil oli 62 väliskülalist Prantsusmaalt, Maltalt, Leedust, Horvaatiast, Hollandist, Tšehhimaalt, Suurbritanniast. Üks külaline oli ajakirjanik, ülejäänud haridustöötajad (õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid, piirkondlike ametite juhid), õpetajaõppe üliõpilased ja põhikooli õpilased. 

Külastuste kestus oli väga erinev –  2 tunnist 6 päevani ning kokku osaleti 72 ainetunnis, õppetegevuses või mõnel kooli traditsioonilisel sündmusel. Võõrustamisel osales üle 70 Rahumäe kooli õpetaja ja koolitöötaja ning Tšehhi õpilastega tegelesid lisaks õpetajatele ka õpilasesinduse 9. klasside esindajad. 

Kohtumiste ja õpirännete eesmärgid olid valdavalt seotud Eesti hariduse parimatest praktikatest osa saamisega, mida inspireerisid Eesti koolide PISA testide head tulemused. Erilist huvi pakkusid kaasava hariduse rakendamine, digiteadmiste õppimine ja õpetamine, kaasaegsed õpimeetodid nagu õuesõpe, projektõpe, keeleõpe. 

Mida külalised ütlesid? Rahumäe koolis on sõbralik koolipere, toredad õpilased, huvitavad õpitegevused. Väga sügavat muljet avaldas meie loovtööde kaitsmine, talgupäev ja tegevused väljaspool koolihoonet.

Miks me oleme külalistele avatud? Iga meie kooli külaline näeb meie igapäevases töös põnevaid nüansse, mida me ise enam ei märkagi. Iga külastus avab ukse ka partnerkooli või -riigi haridusellu ning aitab ka meil oma igapäevast õppetööd põnevamaks ja paremaks muuta. Lisaks saame igal kohtumisel uusi kontakte ja küllakutseid. Nii on meil taas võimalus ka ise aina paremaks saada.