26. juuli 2023 | Koolielu

Tere, kool!

On suur rõõm alustada uut õppeaastat!

Sujuvaks kooli alguseks leiate siit kogu vajaliku info aktuste, õpikute ja muudatuste kohta huviringide töös.

AKTUSED

1. septembri aktused toimuvad aulas järgmistel kellaaegadel:

kl 10.00 2.-8. klassi aktus

kl 12.00 1. ja 9.klassi aktus

1. KLASSI LASTEVANEMATE KOOSOLEKUD

1. kl lastevanemate koosolekud toimuvad E, 28.08.23 kell 18.00 koduklassides:

1.a – klassis 216

1.b – klassis 214

1.c – klassis 205

TEATED

Õpikud ja töövihikud saab Rahumäe kooli raamatukogust kätte järgmise korra alusel:

E, 28.08 kell 10.00-13.00 – 2.-4. klass

T, 29.08 kell 10.00-13.00 – 5.-7. klass

K, 30.08 kell 10.00-13.00 – 8.-9. klass

KILEKAANTE MÜÜK KOOLIMAJAS

Õpikute ja töövihikute kilekaante müük toimub koolimajas 28.-30.08 kell 10.00–13.00.

Kilekaaned on komplekteeritud vastava klassi õppematerjalide järgi ning komplekt sisaldab kogu õppeaasta jaoks vajalikke kilekaasi. Kilekaasi on võimalik osta ka ühekaupa. Ühe kilekaane hind on 1.10 eurot. Arveldamine kaardiga ja sularahas.

Lisainfo tel 5565 1481.

Komplekti hinnakiri klasside kaupa

1. klass – 15.40 eurot

2. klass – 15.40 eurot

3. klass – 15.40 eurot

4. klass – 15.40 eurot

5. klass – 20.90 eurot

6. klass – 26.40 eurot

7. klass – 28.60 eurot

8. klass – 28.60 eurot

9. klass – 33.00 eurot

Muudatused uuel õppeaastal 2023/24

Kallis koolipere!

Kohtume 1. septembril. Meid ootavad ees klassikaaslased ja õpetajad ning vana tuttav koolimaja.

Sel õppeaastal palume arvestada huvitegevuses tehtud muudatustega. Need on järgmised:

– Kaunite Kunstide tasulised huviringid toimuvad vaid 1.-3. klassidele. Need on paketipõhised (näitlemine, liikumine, kunst).

– Kunsti-, draamaõppe-, akrobaatika-, rahvatantsu- ja keraamikatunnid on liidetud kogupäevakooli projekti juurde. Avatavate huviringide arv sõltub kogupäevakooli projekti rahastusest ning eelkõige registreeritud huviliste arvust.

– Uue huviringina on plaanis avada malering.

– Kõik varasemad kooli huviringid jätkavad tegevust.

Kunsti-, draama- ja liikumisõpetust lõimime üha enam 4.-9. klasside õppekavasse.

Prantsuse keele valiku saavad õpilased teha edaspidi 6. klassis (B-võõrkeele valik vene ja prantsuse keele vahel). Huviringina prantsuse keelt kool tulevikus enam ei paku. Täpsema info edastame septembris 2023.

Kõige paremate soovidega
koolijuht Kairi Jakobson