19. jaan. 2024 |

Õpetajate streik

22.-24. jaanuaril 2024 Tallinna Rahumäe Põhikooli õpetajad streigivad – õppetööd ei toimu.

Koolimajas võimaldatakse tegevusi 1.-3. klasside õpilastele kella 8.30-12.00. 

Pakutakse koolilõunat.

Info lapse osalemise/mitteosalemise kohta tegevustes palume edastada klassijuhatajale hiljemalt 17. jaanuariks (iga päeva kohta eraldi). 

4.-9. klasside õpilastele tegevusi koolimajas ei korraldata.

Õpilastele pakutakse koolilõunat kella 11.00-12.00. Koolilõuna soovi kohta palume anda info klassijuhatajale hiljemalt 17. Jaanuariks (iga päeva kohta eraldi).

Õppetöö korralduse erisused 6. b klassis prantsuse ja inglise keeles, 6. ac klassides prantsuse keeles  ning  7. c klassis inimeseõpetuses, edastatakse klassijuhataja ja aineõpetaja poolt.

Küsimuste korral palume helistada 6 729 042 või saata e-kiri direktor@rahumae.edu.ee

Muudatuste kohta töökorralduses anname operatiivselt teada. Palume jälgida eKooli!

Täname mõistva suhtumise eest!