22. juuni 2023 |

Muudatused uuel õppeaastal 2023/24

Kohtume 1. septembril.

Meid ootavad ees klassikaaslased ja õpetajad ning vana tuttav koolimaja.

Etteruttavalt palume arvestada muudatustega huvitegevuse korraldamisel ja läbi viimisel:

– Kaunite Kunstide tasulised huviringid toimuvad vaid 1.-3. klassidele paketipõhiselt (näitlemine, liikumine, kunst).

– Kunsti-, draamaõppe-, akrobaatika-, rahvatantsu- ja keraamikatunnid liiguvad kogupäevakooli juurde. Huviringide arv, mille avame, sõltub kogupäevakooli projekti rahastusest ning huviliste arvust.

– Plaanis on uue huviringina avada malering.

– Kõik varasemad kooli huviringid jätkavad tegevust.

Kunsti-, draama- ja liikumisõpetust lõimime enam õppekavasse 4.-9. klassides. Prantsuse keele valiku saavad õpilased teha 6. klassis (B-võõrkeele valik vene keele ja prantsuse keele vahel). Huviringina prantsuse keelt kool tulevikus ei paku. Täpsema info edastame septembris 2023.

Kõige paremate suvesoovidega

Koolijuht Kairi Jakobson

1. septembri aktused aulas

10.00 2.-8. klass

12.00 1. ja 9. klass