13. sept. 2023 |

Lastevanemate üldkoosolek on 28.09.23 kell 18.00.

Lastevanemate üldkoosolek
toimub 28.09 kell 18.00 Rahumäe kooli saalis.

1.     Koolikorralduslikud küsimused – koolijuht Kairi Jakobson

2.     Ülevaade õppetööst – õppejuht Kaire Selde

3.     Ülevaade kooli tugisüsteemidest – hariduslike erivajadustega õpilaste õppe   

        koordinaator Epp Pruuns

4.     Hoolekogu tööst 2022/2023. õa – hoolekogu esimees Kai-Karmen Koger

6.     Lastevanemate esindajate valimine 2023/2024 õppeaasta hoolekogusse