| Eriolukord

Tallinna Rahumäe Põhikool osaleb koolitoiduprojektis “School Food 4 Change”. 

Tallinna Rahumäe Põhikool on üks viiest Tallinna koolist, kes osaleb kuni 2025. aasta lõpuni rahvusvahelises koolitoiduprojektis “School Food 4 Change”. 

Projekti eesmärk on edendada toiduharidust, tõsta õpialste toiduteadlikkust, vähendada toiduraiskamist ja tekitada koolitoidu puhul vau-efekti.

Kokkuvõte 2022/2023. õppeaasta projektitegevustest 

Õppeaastat alustasime projektimeeskonna moodustamise ja esialgse tegevuskava koostamisega.

Teadvustamaks toiduraiskamise probleemi, korraldasime oktoobris koolisööklas toidujäätmete igapäevase kaalumise. Toimus Daily avatud sööklate nädal, kus nii lapsevanemad kui kogukond sai tulla koolitoitu proovima. Üritus osutus väga populaarseks. 

Jaanuaris osales meie õpetaja Grettel Sokolov “School Food 4Change” projektipartnerite õppekäigul Belgias.

III kooliaste käsitles kodanikupäeva puhul ainetundides toidu raiskamisega seotud teemasid ning koostas ja analüüsis oma nädala toiduplaani.

4. ja 7. klassides küsitleti õpilasi, et selgitada välja nende suhtumine koolitoitu. 

Samal ajal korraldati kampaania “Kraanivesi on joogivesi”. Õpilased valmistasid kunstitundides plakatid ja kleepsud ning kinnitasid need kooli valamute juurde.

Tundides uuriti ja analüüsiti vahepalade energiasisaldust, tühje ja kasulikke kaloreid, räägiti tervislikest ja säästvatest jookidest.

Veebruaris 2023 toimus lektor Peeter Piheli külalisloeng “Toidu säästliku ja jätkusuutliku tarbimise töötuba”, millele järgnes plakatinäitus “Üleilmsed kestliku arengu eesmärgid”.

3. klassid kokkasid koos koolisööklas ning kuulasid taimse  teisipäeva põhimõtteid  tutvustavat loengut.

5. klassid koostasid miniloovtöö. Iga õpilane valis ühe toiduaine, mida analüüsida,  ja valmistas koos vanemaga sellest midagi maitsvat.

Kevadine menuk oli õpetaja Janne Karu koordineeritud ürtide ja idandite kasvatamine ning maitsmine.

19. aprillil võõrustasime SF4C Tallinna ja Harjumaa partnerkoole. Alustasime koolisöökla tutvustuse ja koolilõunaga, millele järgnes töökoosolek, kus tutvustasime meie kooli SF4C tegevusi ning arutasime projektiplaane.

Juunis oli koolihoovis Rahumäe kooli tänavafestival, kus õpilased ise pidasid tervislikke tänavatoidukohvikuid.

2023/2024. õppeaasta tegevused

Õppeaastat alustasime taas kord uue projektimeeskonna moodustamise ning tegevskava koostamisega.

Sügissemestrile on plaanitud toiduteemalised õppekäigud Tallinna tervise-, Eesti põllumajandus- ja Mahtra talurahvamuuseumisse.

Taas toimus Daily avatud sööklate nädal, millest võttis osa arvestatav hulk lapsevanemaid ja kogukonnaliikmeid. Novembris teeb Daily iga-aastase koolitoiduga rahulolu uuringu.

Kunstitundides valmivad plakatid “Tõstan toitu niipalju, kui ära jõuan süüa.”  Plakatid pannakse üles söökla buffet-laua juurde.

Samuti jätkame SF4C partnerkoolide töökohtumiste ja ühiskoolitustega.

Novembris on partnerkoolidele programmi “Meelte kool” koolitus. 

ning  osaleme ringmajandusmessil ja -konverentsil. Detsembris võtame osa mahetoidu teemapäevast Tallinna botaanikaaias.

4.-6. klasside õpilastele pakutakse koolis keskkonnaameti ringmajanduse põhimõtteid tutvustavaid aktiivõppeprogramme.

1. kassid valmistavad ja analüüsivad tervislikke toidukarpe. Põnevust pakub teenädal, mil  õpilased ja õpetajad saavad maitsta erinevaid taimeteesid. Maailmahariduskuul korraldame toiduannetuse Toidupangale.

2024. aastal jätkame idandite ja maitsetaimede kasvatamist. 4. klassid teevad taas toiduteemalise miniloovtö ning kolm 8. klassi õpilast on valinud oma loovtööks tervisliku toidu kokaraamatu koostamise.

Kevadel jätkuvad õppekäigud Tallinna botaanikaaeda teemal “Milleks vajame tarbetaimi?”, millega antakse lühiülevaade söögitaimedest, maitsetaimedest, ravimtaimedest ja mürgistest taimedest. 

Mais rajame “Teeme ära” talgupäeval kooli õuealale õunapuuaia.

Juunis korraldame taas tänavafestivali, kus õpilased peavad tervislikke  tänavatoidukohvikuid.

SF4C projektimeeskond 2023/2024

Katri Kauniste

Janne Karu

Gea Tüksammel

Grettel Sokolov

Katrin Viinapuu

Kertu Namsing

Madis Matsberg (Daily Rahumäe koolisöökla juhataja)

https://www.tallinn.ee/et/haridus/schoolfood4change

SchoolFood4Change