Projektid

Projektide tegemine ja nendes osalemine annab võimaluse rikastada igapäevast koolielu. Oma kooli projektid võivad olla nii ülekoolilised, kui piirduda näiteks kahe klassi koostööga. Rahvusvahelistes projektides osaledes on aga võimalik saada selliseid väärt kogemusi ja teadmisi, mida tasub tagasi tulles ka teistega jagada.

Katusorganisatsioonid