| Eriolukord

Rahumäe põhikooli õpetajad suvisel Erasmus+ õpirändel Brüsselis

Rahumäe põhikooli matemaatikaõpetajad Aili Pärnpuu ja Kaisa Blum käisid 2022. a suvel õpirändel Brüsselis. Õpirännet toetas Erasmus+ projekt “Koostöö ja sünergia edendamine, õppemeetodite kaasajastamine ja inspireeriva õpikeskkonna loomine rahvusvahelise kogemuse vahetuse toel”.

Meie õpetajad osalesid koos Rumeenia ja Slovakkia füüsika- ja arvutiõpetajatest kolleegidega 5-päevasel STEM-koolitusel: Innovative Math and Science Applications.  Koolitaja oli aga kreeklane Astrinos. 

Õpetajatele avaldas muljet, et õpiränne andis neile hands on-koolituskogemuse, mis tähendab, et osalejad said enamiku asju praktikas läbi teha. Kogu materjal pandi ka üles Google Classroomi, et seda võiks edaspidi koolitundides kasutada. 

Koolitusel tutvuti järgmiste huvitavate keskkondadega: GeoGebra ja Desmos, Bookcreator, Tinkercad, põgenemistuba, pikslikunst, haiku kirjutamine, programmeerimine jne. Sellist asja, mida õpetajad hiljem oma tundides kasutada ei saaks, ei olnud.

Lisaks tutvuti Euroopa pealinnaga ning sõideti päevaekskursioonile vanasse ja väärikasse ülikoolilinna Bruggesse. Ülikoolilinnas jätkus aega nii vaatamisväärsuste kui ka kohaliku STEM-keskuse külastamiseks. Brugge STEM-keskuses tutvustati sealset tööd ja koolidele pakutavaid  õppekäike. Ühisel lõpulõunasöögil tutvusid koolitusel osalenud õpetajad teiste riikide haridussüsteemi ja õppekavadega. Leiti palju sarnasusi, kuna osalejad olid Euroopa koolidest.

Õpetajad Aili ja Kaisa hindasid oma õpirändekogemuse suurepäraseks. Tänu sellele avanes neil võimalus tutvuda Euroopa südames asuva Belgia riigiga, sealse gastronoomia ja kultuuriga, elada läbi paar seiklust, üksteist sellel teekonnal toetada ja koostööst rõõmu tunda. Tulevikus kasutavad nad kindlasti omandatud oskusi ka oma matemaatikatundides, et seda ainet noortele veelgi põnevamaks ja kasulikumaks teha.