| Eriolukord

Töövari Tšehhist – inglise keele õpetaja Josef Šnevajs

Hiljuti võis Rahumäe põhikoolis kohata Tšehhi õpetajat Josef Šnevajsi Předmostí põhikoolist. Inglise keele õpetaja Josef jõudis Rahumäele Erasmus+ haridustöötajate õpirände vahendusel. Nädala jooksul tutvus ta siinse koolieluga ja oli inglise keele õpetajate Kaie, Kaire, Nele ja Johannese töövarjuks.
Josefile jäi Rahumäe koolis veedetud nädalaga silma see, et meie õpilaste inglise keele oskus on 9. klassi lõpuks üldiselt parem kui Tšehhi sama vanade õpilaste oma. Tema arvates võib olla põhjus selles, et Eesti lastel on rohkem inglise keele tunde. Oluliseks pidas ta seda, et Eestis vaadatakse filme subtiitritega ja originaalkeeles, nii et noored on inglise keele loomuliku kõlaga maast madalast harjunud ning filme vaadates treenivad nad end inglise keelt kuulama. Samuti jätavad meie õpetajad lastele rohkem koduseid töid ning 9. klassi lõpus sooritavad õpilased inglise keele eksami, mis nõuab pingutust – siit ka paremad tulemused võrreldes Tšehhiga.
Kuna Eestis alustavad lapsed kooliteed aasta hiljem kui Tšehhis, siis on meie noored põhikooli lõpuks küpsemad ja eneseteadlikumad ning see aitab kindlasti paremini elus hakkama saada.
Josefil on kindel plaan Rahumäe koolist mõned asjad ka Předmosti põhikoolis kasutusele võtta, nagu näiteks

  • lauatennise- ja legolauad kooli koridorides,
  • ilma koolikellata õppetöö,
  • bufee ja iseteenindus koolisööklas,
  • koolipuhvet,
  • võistlus Säravad Tähed, kus Josef oli tänavu ka ise žürii liige ning tänu sellele võib tänavusi Säravaid Tähti koguni rahvusvahelisteks nimetada.

Josef arvab, et kõik need eelmainitud võimalused loovad kooli kui õppeasutusse loomingulisema õhkkonna ja kaudselt avaldavad mõju lapsele, et koolis on end mõnus tunda. See jälle omakorda parandab õpitulemusi. Josef on väga tänulik Rahumäe Põhikooli sõbralikele ja abivalmitele õpetajatele, kes temaga nädala jooksul tegelesid. Loodetavasti tahavad varsti ka meie kooli töötajad sarnasele töövarjutamisele Tšehhi või mujale minna, et teiste koolielust inspiratsiooni ammutada.