| Eriolukord

Malta haridustöötajate delegatsioon

Kolmapäeval võõrustasime Malta haridustöötajate delegatsiooni, kuhu kuulus nii õpetajaid kui koolijuhte. Tutvustasime oma kooli tavasid ja omapära, rääkisime sellest, kuidas me Rahumäel õpime ja õpetame, mis on meie jaoks oluline ja mille poolest silma paistame. Koolimaja tutvustava ekskursiooni viisid läbi 8. b klassi õpilased Michael Kevin ja Roland. Kõik Malta õpetajad külastasid ka ainetunde – osaleti bioloogia, muusika, eesti keele ja inglise keele tundides. Külalised olid võlutud meie armsast koolimajast ja leidlikult kasutatud kooliruumist, õpetajate ja õpilaste omavahelisest heast ja usalduslikust suhtest ning õpilaste heast inglise keele oskusest. Häid sõnu kuulsime oma kooli kohta palju! Suur tänu kõigile, kes aitasid kaasa meie kooli terve Eesti haridusmaastiku tutvustamisele!