| Eriolukord

 Horvaatia töövarjud Rahumäe põhikoolis

Vahetult enne aprillivaheaega käisid Rahumäe koolis töövarjuks kaks Horvaatia õpetajat – bioloogiaõpetaja Iva ja tugiõpetaja Gordana Rovinj linna algoolist Juraj Dobrila. 

Õpetajad tutvusid meie kooli, õppemeetodite ja Eesti haridussüsteemiga üldisemalt. Loodusõpetuse, bioloogia ja väikeklasside õpetajad kutsusid külalised oma tunde vaatama ning neil õnnestus koos 5.b klassiga külastada ka Tallinna loomaaia õppeprogrammi “Loomade eluviisid”. Samuti käisid külalised inglise keele tundides, et tutvustada õpilastele oma kooli, linna ja riiki. Seda kõike tehti loomulikult inglise keeles kui meie ühises võõrkeeles. Samal nädalal toimus koolis konkurss Kuldne Kets, mille žüriisse Iva ja Gordana kaasati. See andis tantsuvõistlusele rahvusvahelise mõõtme. Külaliste sõnul oli tore kõrvalt vaadata, kui pühendunult noored seda konkurssi organiseerisid ja kui põhjalikult selleks valmistusid.

Nädala jooksul üllatas külalisi kõige enam see, et Eesti koolis on õpetajal palju autonoomiat – hindamissüsteemi võivad kõik haridusasutused endale ise valida; vanematel on õigus küsida oma lapsele kohta kooli, kuhu ise soovivad.

Gordana nentis, et siin õpetatav bioloogia on õppekavade järgi palju kõrgemal tasemel kui Horvaatias. Eesti lapsed on iseseisvamad ja ennastjuhtivamad. Just töövarjutusnädalal toimus 8. klasside loovtööde kaitsmine. Seda jälgides (isegi kui eesti keelt ei mõistetud) avaldas külalistele sügavat muljet õpilaste tehtud eeltöö ajaline kestus ja lõpptulemuste sisukus. 

Eestis on vahetunnid 5 minutit pikemad kui Horvaatias. Kahjuks veedavad paljud õpilased puhkamiseks mõeldud aega nutitelefonis vaatamata sellele, et meie koolis on loodud palju liikumisvõimalusi. Ka oli külaliste jaoks veider, et kool ei ole kehtestanud rangemaid riietumisreegleid ning seetõttu jääb selline üldmulje, et kool ei ole soliidne koht, nii nagu on Horvaatias.

Temperamendi poolest on eesti lapsed palju rahulikumad ja viisakamad kui horvaadid. Kuigi inglise keele üldine tase on kõrge, on siinsed õpilased väga vaiksed.

Rahumäe põhikoolist võtab Iva oma bioloogiatundidesse kaasa mitu ideed õues- ja seostatud õppe meetodist. Tugiõpetaja Gordana nägi Rahumäe väikeklassi nelja õpetaja  tööd jälgides, et üks ühele tunnid tõesti toetavad õpilaste keskendumisvõimet. Ta hakkab oma õppetöös kindlasti kasutama emotsiooni- ja motivatsioonikaarte, sest koges, kui palju  need erivajadustega õpilasi aitavad.

Kindlasti saavad Rahumäe eeskujul Juraj Dobrila kooli koridoridesse üles pandud Legolauad ja korraldatud perepäevad, et ühiselt aega veeta, midagi kasulikku koos ära teha ja   kogukonnatunnet tugevdada. Samuti soovitakse Horvaatia partnerkoolis hakata iga kuu õpetajate sünnipäevi tähistama, sest see loob mõnusa atmosfääri ja kolleegidevahelise õlgõlatunde. Ka uurib Horvaatia kool võimalusi ühineda üle-euroopalise koolitoiduprojektiga School Food 4 Change, mille pilootprojektis Rahumäe kool juba sel õppeaastal osaleb.

Aitäh teile, kolleegid Gea Tüksammel, Janne Karu, Epp Pruuns, Tiina Lättemäe, Johannes Vergi, Kertu Namsing, Luule Vergi, Triinu Orumaa, Krista Valdaru ja Kaire Selde, et külalistele oma igapäevatööd tutvustasite ja neid oma tundidesse lubasite.

Jääme ootama Erasmus+ agentuuri otsust, kas järgmisel õppeaastal saavad ka Rahumäe õpetajad Euroopasse õpirändele minna.