2020 - 2023 | Eriolukord

Külalised Tšehhist ja Saksamaalt

Erasmus +

14. märtsil 2022 külastasid Rahumäe põhikooli õpetajad ja haridustöötajad Tšehhist ning Saksamaalt. Erasmus+ programmi toel veedeti Tallinnas terve nädal. Tutvuti siinse haridussüsteemiga: külastati lasteaedu, põhi- ja huvikoole ning gümnaasiume. Väliskülalised kohtusid ka  Haridusameti ning Harno esindajatega.

Pärast külaskäiku Rahumäe põhikooli märgiti, et meie koolis on inspireeriv, õppima kutsuv ja loominguline atmosfäär.

Külalistele jäi silma nii mõnigi asi, mida soovitakse ka oma koolis tulevikus rakendada. Selleks on  

  • koolikella puudumine,
  • loovtööde tegemise protsess,
  • toimiv hoolekogu,
  • õpilase ja õpetaja ühised arenguvestlused koos lapsevanematega.

Oleme külalistele inspireeriva tagasiside eest väga tänulikud! On rõõm, et saime üle pika aja oma kooliuksed taas väliskülalistele avada.