31. okt. 2022 | Koolielu

Õpetajate töine ja põnev sügisvaheaeg Rahumäe koolis 25.10-26.10.22

Ajal, mil õpilasi koolis ei ole, õpivad seal õpetajad.

  • Sügisvaheaja esimesel päeval võeti ühiselt luubi alla ärevuse teema. Nimelt selgitasid Tabani koolituse eksperdid, kui palju ärevust on normaalne ja kustmaalt tuleks ärevuse puhul juba abi küsida. Spetsialistid jagasid teadmisi ja praktilisi  näpunäiteid, kuidas hoida iseennast terve ja toimekana, aga ka kuidas märgata ning toetada kolleegi ja õpilast.
  • Teisel koostööpäeval tegeleti meeskonnatööga. Rahumäe õpetajad on kogunenud huvi- ja ainepõhistesse tiimidesse, et oma valdkonda arendada.
  • II kooliastme õpetajate digipädevusmudeli töögrupi arutelul selgus näiteks, et nii mõnigi digipädevuse osaoskus on juba jõudsalt kasutusel, täiendamist vajab vaid ainekava. Digipädevuse laiemat vaadet seletas seejuures haridustehnoloog Tiina. Suurem töö seisab ees ainete ja digiõpetuse lõiminguga.
  • Liikuma kutsuva kooli meeskonna õpetajad Ulrike, Gea ja Kaie innustasid kolleege ja pakkusid oma tuge liikumist sisaldavate tundide ettevalmistamisel.
  • Lapsevanem Argo juhendamisel said huvitatud õpetajad teha oma esimesed sammud robootika ja programmeerimise suunal. Üheskoos programmeeritud robotitele korraldati meeleolukas võidusõit.

Täname kooli arendusjuhti Kaid ja õpetaja Eppu suurepärase korralduse eest ning loodame, et õpeatjate koolituselt saadud inspiratsioonilaeng jõuab tundide kaudu peatselt õpilasteni!

#rahumaekool #õpimemõnuga #hoiameteineteist #loovuslaes #ärevuskoolis #robootika #liikumakutsuvkool