24. apr. 2024 | Projektid

Erasmus+ õpiränne Barcelonasse

7.-11. aprillil 2024 külastasid Rahumäe kooli õpetajad Margit Sondla, Tiina Truuts, Grettel Sokolov ja Nele Mariste IEA Oriol Martorelli kooli Barcelonas. Külastus sai teoks Tallinna Rahumäe Põhikooli õpetajate õpirändeprojektiraames, mida toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist ning seda kaasrahastab Euroopa Liit.

IEA Oriol Martorell on muusika ja tantsu süvaõppega kool, millel on kaks õppehoonet. Meie külastasime nooremate õppijate koolimaja, kus ollakse 6. klassini. Rahumäekaid seob Martorelli kooliga koostööprojekt alates 2022. aastast, kui praegused 4. klassi õpilased said Martorelli koolist endale kirjasõbra, kellega on vahetatud videoid, pilte, pühadekaarte ja kirju.

Kui Barcelona õpetajad tutvusid meie kooli ja Eesti haridussüsteemiga 2022. aastal Tallinnas käies, siis nüüd oli kord meie õpetajate käes.

Külastus oli küll lühike, kuid emotsionaalne ja inspireeriv. Õpetajad said võimaluse osaleda Martorelli kooli ennelõunastes tundides, osaleda ringkäigul koolimajas, tutvuda nii Hispaania haridussüsteemi, piirkondlike erisuste ja vastuvõtva kooli eripäradega. Lisaks tutvustati õpilastele Eestit – räägiti Rstist, Tallinnast ja meie koolist ning õpetati noortele katalaanidele eestikeelseid laule ja rahvatantse. Väga oluline oli, et saime arutada ka senise eduka koostööprojketi tuleviku üle.

Huvitavat:

-Kuna viibisime Kataloonias, siis saime aimu, kui tähtis on katalaanidele nende keel ja iseseisvus. Koolis on õppetöö katalaanikeelne. Hispaania keelt õpitakse võõrkeelena.

-Koolipäev on jagatud kaheks. Esimene pool õppepäevast kestab kl 9-13 ja teine pool 15-17. Lõuna ajal on lapsed koolis või lähevad koju, söövad lõunat, mängivad õues ja harjutavad pilli. Õpetajad on samuti pausil ning õpilastel hoiavad silma peal teised koolitöötajad.

– Lapsed õpivad 3. klassini süvendatult muusikat (laulu ja instrumente) ja tantsu. Alates 3. klassist peavad nad valima kumma suunaga jätkavad.

– 1. ja 2. klassis on 18 õpilast, alates 3. klassist tohib õpilasi olla kuni 24.

-Õppeained on enamjaolt omavahel lõimitud. Näiteks nägime ingliskeelset kunstitundi, inimeseõpetuse- ja liikumistundi, 1. klassi toimetamist tegevuskeskustes, 1. klassi matemaatikatundi.

-Koolid on terves Hispaanias nutivabad, sest nii on riiklikult otsustatud. Digioskustest tähtsamaks peetakse loovuse ja koostööoskuste arenemist.

Kooli personal ja lapsed kinkisid meile igal sammul naeratusi ja kallistusi. Nende soojus ja rõõmsameelsus täitis ka meie õpetajate südamed. Tuhat tänu Martorelli koolile!