14. sept. 2023 | Uncategorized

Rahumäe põhikooli külastas Malta õpetajate ja koolijuhtide delegatsioon

13. septembril võõrustasime Rahumäe koolis Malta haridustöötajate delegatsiooni, kuhu kuulus nii õpetajaid kui koolijuhte. 

Tutvustasime Malta külalistele oma kooli tavasid ja omapära. Rääkisime sellest, kuidas me Rahumäel õpime ja õpetame, mis on meie jaoks oluline ja mille poolest silma paistame.

Koolimaja tutvustava ekskursiooni tegid külalistele 8.b klassi õpilased Michael Kevin ja Roland. 

Kõik Malta õpetajad külastasid ka ainetunde. Osaleti bioloogia, muusika, eesti keele ja inglise keele tundides. 

Külalised olid võlutud meie armsast koolimajast ja leidlikult kasutatud kooliruumist, õpetajate ja õpilaste omavahelisest heast ja usalduslikust suhtest ning õpilaste heast inglise keele oskusest. Häid sõnu kuulsime oma kooli kohta palju! 

Suur tänu kõigile, kes aitasid kaasa meie kooli ja selle kaudu kogu Eesti haridusmaastiku tutvustamisele!