27. nov. 2023 | Koolielu

Kolmapäeval, 22.11.2023 toimus Rahumäe põhikoolis juhendatud iseseisev e-õppe päev

Õpilased õpivad kodus ja täidavad klassi- või aineõpetajate poolt antud

ülesandeid.  Teema: „Hoolivus“, alateema: „(Küber)kiusamine vs sõbralikkus“.

Tööjuhendid edastatakse eKooli või muu õpetajaga kokku lepitud kanali kaudu hiljemalt

21.11.