14. sept. 2021 | Koolielu

Hea Rahumäe kooli lapsevanem!


Lastevanemate  üldkoosolek toimub  28. septembril kell 18.00 veebi vahendusel.

Koosolekul annab koolijuht ülevaate 2020/2021 õppeaastast ning hetkeolukorrast.
Koosolekul toimub hoolekogu liikmete valimine eelnevalt üles seatud kandidaatide seast.

Küsimused juhtkonnale ja kooliperele palume SIIN saata hiljemalt 23. septembriks.