28. okt. 2021 |

Distantsõpe 08.-12.11.21. Tallinna Linnavalitsuse korraldus ja Rahumäe Põhikooli direktori käskkiri.

Alates esmaspäevast, 1. novembrist toimub kõikides munitsipaalkoolides
õppetöö 1.-3. klassides, eriklassides ja 9. klassides ning gümnaasiumiastmes
kontaktõppes. 4.-8. klassid jäävad distantsõppele.