1. märts 2022 |

Esimesse klassi astumise taotlused

  1. märtsist saab hakata esitama taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks 2022 aasta septembris esimesse klassi astuvale lapsele.

Tänavu on Tallinnas koolikohustuslikku ikka jõudvaid lapsi ligikaudu 4700, mis on 130 võrra rohkem kui möödunud aastal.

Lisateave: Rahumäe Põhikool, direktor 6729042, rahumae@rahumae.edu.ee

  • Kuigi igale Tallinna lapsele on tagatud õppekoht ühes elukohajärgses munitsipaalkoolis, tasub taotlus siiski esitada, sest see annab kooli määramiseks olulist teavet, sh õppekeele valik ja pere teiste laste õppimine samas koolis. Kui taotlust ei esitata, määratakse kool üksnes elukohaandmete põhjal.
  • Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate eelistusi. Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse elukohaandmete registreerimise aega.
  • Vanema soovil võib kooli astuda ka 6-aastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega koolivalmidust kinnitava dokumendi. 6-aastase lapse koolitulekust tuleb Tallinna Haridusametit teavitada hiljemalt 1. mail 2022.
  • Taotlust on mugav esitada eKoolis, seda saab teha ka haridusametis koha peal, kus vajadusel on abiks valdkonna spetsialistid. Taotlusi saavad 𝟭.-𝟭𝟱. 𝗺𝗮̈𝗿𝘁𝘀𝗶𝗻𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟮 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad lapsevanemad. Nii eKooli kaudu kui ka Tallinna Haridusametis esitatud pabertaotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi. Teate määratud koolist saab taotluse eKoolis esitanud vanem e-posti aadressile hiljemalt 20. maiks. Pabertaotluse esitanud vanem saab teate postiga lapse rahvastikuregistrijärgsele aadressile.
  • Lapsevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.
  • Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn): esmaspäeval 9–17.45; teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval 9–16.45 ning reedel 9–15.45.

Lisateave: Tallinna Haridusamet, tel 6404590, e-post haridusamet@tallinnlv.ee