29. okt. 2022 |

31.10 – 04.11.22 ÕUESÕPPENÄDAL

Tartu Ülikooli liikumislabor kutsub kõiki lasteaedu ja koole sellel sügisel ajavahemikul 31.10 – 04.11 osalema Liikuma Kutsuva Kooli õuesõppenädalal „Sügise säras õue õppima“. Lööge kaasa kas oma rühma või klassi või lausa kogu asutusega!

Eelmise aasta kevadest on Tartu Ülikooli liikumislabor korraldanud nii õuesõppepäeva kui ka õuesõppenädalat. Nende ürituste idee on olnud suunata nii õpilasi kui ka õpetajaid avastama enda jaoks välitingimuses õppimise võlusid. Osalenud koolide kajastus on olnud igal üritusel väga suur ning möödunud kevadisel õuesõppenädalal kogeti, et õue mindi lisaks õppetööle ka pidama nädalakoosolekuid või muid ühisüritusi. Möödunud kevadel osales õuesõppenädalal kokku 147 kooli üle Eesti.


Uuringud näitavad, et ühine õues õppimise päev on tõstnud õpetajate ja õpilaste teadlikkust õues õppimisest ning juba osalenud koolides on õues õppimine muutunud koolipäeva tavapäraseks osaks. Lisaks on selgunud uuringutest, et õuesõppepäev motiveerib lapsi tundma enam huvi ümbritseva vastu ja veetma rohkem aega õues.

Kuidas osaleda?
Õuesõppenädalale on oodatud registreerima nii eraldi lasteaiarühmad / klassid kui ka kogu lasteaiapere / koolipere. Selleks, et ühisest õues õppimisest saaks osa võtta võimalikult palju Eesti haridusasutusi, on ka sellel korral võimalik osaleda kogu nädala jooksul. Igaühe enda otsustada jääb, kas õues õpitakse nädala jooksul ühel tunnil, päeval või hoopis kogu nädal.

Jagage rõõmu!
Selleks, et ka teised saaksid osa teie õues veedetud koolipäevast, jäädvustage õues õppimist ning laadige oma tegevuste kirjeldused, materjalid, fotod, kogemused jms selle päeva jaoks loodud virtuaalsele seinale Padleti keskkonnas. Lisaks jagage rõõmu õues õppimisest ka mujal sotsiaalmeedias kasutades märksõnu #õueõppima ja #liikumakutsuvkool.

Kui õuesõppe korraldamisel jääb ajast või ideedest puudu?
Õues õppimise korraldamiseks leiate hulgaliselt ideid Liikuma Kutsuva Kooli Facebooki grupist, kus oma mõtteid aktiivseteks ainetundideks ja õuesõppeks jagavad igapäevaselt võrgustiku koolid ise, lisaks leidub seal kindlasti ka eelnevate õuesõppepäevade meetodinupukesi. Muidugi tulevad appi varasemate õuesõppepäevade Padleti seinad: Kevad 2021,  Sügis 2021 ning Kevad 2022.

Uurige ka Liikuma Kutsuva Kooli kodulehe ideepanka ja suhelge oma kolleegidega, sest koostegemine pakub kindlasti lisarõõmu!

Nüüd aga kõik kiiresti registreeruma! Registreerimiseks leiad lingi siit: REGISTREERI SIIN