13. juuni 2024 | Projektid

Rahumäe kooli õpetajad õpirändel Dublinis

Rahumäe kooli õpetajad Tiina Lättemäe ja Katrin Viinapuu osalesid 19.-25. maini Dublinis Euroopa õpetajate õpirändeprojektis “English Matters”. Koolitus toimus Trinity kolledži ülikoolilinnakus ning esindatud olid 12 Euroopa riigi õpetajad lisaks Iirimaa õpetajatele.

Erasmus+ õpirändeprogramm pakub haridustöötajatele mitmekesiseid koolitus- ja kogemusvõimalusi, ent seekord osalesid Rahumäe kooli õpetajad kursusel, mis on mõeldud 8-päevase keelelise stardipakuna teistele hariduskoolitustele, mis nõuavad ladusat keeleoskust.

Iga koolituspäev keskendus ühele kindlale teemale. Tutvustati Iiri ajalugu, rahvakultuuri, kirjandust ja muusikat ning muidugi ilma ja elustiili. Keeleõppes kasutati aktiivõppemeetodeid: fotojaht Dublini vaatamisväärsustele, loo jutustamine draamaelementide abil, hommikused meelerahuharjutused ning ohtralt grupitöid ja esitlusi. Keskmeks ikkagi omavaheline ingliskeelne suhtlus ja eneseväljendus.

Õppesse oli lõimitud muuseumide ja näituste külastusi, mis hõlmasid interaktiivsete ülesannete lahendamist. Külastati imekaunist Dublini arheoloogiamuuseumi, Oscar Wilde`i majamuuseumi ning Iiri kirjanduse muuseumi. Meeldejäävaks kujunes Abbey teatri külastus ja The Chaptersi raamatupood. Kõige muu hulgas ei saa mainimata jätta ka Dublini imeilusaid linnaparke ja omanäolist pubikultuuri, ilma milleta Dublinit ette kujutada ei ole võimalik. Programmi lahutamatuks osaks kujunesid igapäevased kiirkõnnid mööda Liffey jõe kallast, et kõikjale õigeks ajaks kohale jõuda. Päeva keskmine sammude arv jäi 21-24 000 sammu kanti.

Kursuse eelviimane päev veedeti väljasõidul ajaloolises Glendaloughis, mis on koduks Iirimaa vanimale ja tähtsamaile kloostrile, mille Püha Kevin legendi järgi 6. sajandil oli asutanud. Glendalough on maaliline paik mägede vahel kahe järvega orus. Mäejalamil laiub Iirimaa vanimaid tammemetsi ning mäeküljelt voolab alla kärestikuline jõgi. Glendalough matkarajad on hingematvalt kaunid ning matkateel võis kohata igas vanuses õpilaste gruppe, kel parajasti liikumistund või õuesõpe käsil.

Kursuse viimasel päeval tegid õpetajad grupitööna esitluse olulisematest hetkedest, mis kursuse jooksul neile meelde oli jäänud, ning uutest teadmistest ning nende rakendatavusest oma õpetaja- või koolitöös. Kogu kursuse vältel oli keeleõppe kõrval fookuses olnud ka õpetaja roll ja selle olulisus. Eri maade esindajad tutvustasid oma riigi haridussüsteemi ja koole, kus nad töötavad. Nii andis kursus võimaluse tutvuda eri maade koolisüsteemidega, teha võrgustikutööd, jagada kogemusi ning vahetada eri riikide esindajatega kontakte, et Erasmus+ programm saaks veelgi laieneda. Rõõm oli näha, et Kreeta, Hispaani ja Iiri õpetajad olid töövarjuna Tallinnas käinud ja juba järgmise õppeaasta septembris on Rahumäele ilmselt uusi väliskülalisi oodata.

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist ning seda kaasrahastab Euroopa Liit. Tegemist on Tallinna Rahumäe põhikooli koolitöötajate õpirändeprojektiga “Koostöö ja sünergia arendamine, õppemeetodite kaasajastamine ja multikultuurse õpikeskkonna loomine rahvusvahelise kogemuse vahetuse toel”.