6. sept. 2021 | Huvitegevus

Rahumäe kooli huvialaringid 2021/2022

 1. Mudilaskoor / 1. – 3.kl. /   E. – L. Markus  /    K 16.10
 2. Poistekoori ettevalmistuskoor / 2.kl. /  T. Nurk/ T 9.25
 3. Poistekoor  / 3. – 6.kl. /  T. Nurk  /       K 14.30
 4. Lastekoor /  4. – 9.kl. /   J. Fridolin  /    K 15.15
 5. Solistide ring / J.  Fridolin / õpetajaga kokkuleppel
 6. Solistide ring / T. Nurk / õpetajaga kokkuleppel
 7. Koolibänd 5. – 9.kl. / T.Nurk /     E 15.30
 8. Pilliansambel 4. – 6.kl. / T.Nurk / õpetajaga kokkuleppel
 9. Väikekannel / A. Tähemaa /        N 14.30
 10. Plokkflööt edasijõudnud / A. Tähemaa /   N 15.00
 11. Loovusring / 3.-5.kl./ A.Tähemaa /    N 15.30
 12. Loovusring / 1.-2.kl. / A.Tähemaa /   N 16.15
 13. Pillitund – džembe/ A.Tähemaa /      N 17.00
 14. Plokkflööt algajad / A.Tähemaa /      N  17.30
 15. Koolileht „Rahukas“ / A. Piibur /        E  15.10
 16. Rahvastepall 3.-7.kl. / J. Abner /    K ja R 7.45
 17. Võrkpall 6.-9.kl. / A. Politova /   N 16.10
 18. Korvpall 7.-9.kl. / K.Saar /   N 17.40
 19. Lauatennis 4.-9.kl. / M.Kuum /   K 16.00
 20. Puutöö- ja disainiring 5. – 9.kl. / M.Kuum /   N  15.30
 21. Ettevõtlusring 7.-9.kl. / E.Tafenau /   E  14.30
 22. Loodushuviliste ring 1.-2.kl. / K.Namsing/   N  9.30
 23. Loodushuviliste ring 3.-5.kl. / K.Namsing /   E  15.10