17. veebr. 2023 | Koolielu

Rahumäe kooli algklassidel käis  külas Prügihunt

13. veebruaril käis Rahumäe 1️., 2️. ja 3️. klassidel külas keskkonnateemalise projekti “Prügihunt” meeskond.

🗑️ Projekti eesmärk on suurendada õpilaste keskkonnateadlikkust, õpetades lastele eakohasel viisil, kuidas mitte liiga palju jäätmeid tekitada ning neid liigiti koguda. Lapsed tutvusid ringmajanduse põhitõdedega, sealhulgas mereprügi probleemi ning selle vältimise ja vähendamise võimalustega. 

🗑️ Õppeprogramm toetab koolieelsete lasteasutuste õppekava, mille eesmärk on alushariduse kaudu toetada laste individuaalsust, loovust ja mängu kaudu õppimist. 

🗑️ Lapsi õpetatakse suhtuma loodusesse vastutustundega, teadvustama keskkonnaprobleeme, mõistma inimese ja keskkonna seoseid ning tegutsema loodust ja keskkonda säästes. 

🗑️ Tundides jagatakse osalejatele õppematerjal, kus saab värvida keskkonnateemalisi pilte ning lahendada lihtsamaid keskkonnateemalisi ülesandeid.

🗑️ Tund kestab 4️5️ minutit. Programmi teevad maskott Prügihunt ja tema abiline. 

🗑️ Õppetunni jaoks vajavad juhendajad ruumi, kuhu saaks üles panna rullplakatid. Lapsed võivad istuda toolidel või põrandal.

🗑️ OÜ Üritusturundus meeskond on valmis tegema ka mitu projektiõpet järjest.