Käes on aeg…

Kool on väärikas eas, vanus on ilus – 111. Oleme uhked ja kanname väärtusi, milleks on: meile meeldib õppida, oleme loovad ja hoolivad.

Meid on palju: õpilasi ~650 ja õpetajaid-ringijuhte ~45, kellele omakorda lisandub usin abipersonal.
Igapäevane töö käib 27 klassis kahes vahetuses vaatamata sellele, et meil on nüüd ka väike maja. Väikeses majas on neli klassiruumi, kuid see ei leevenda ruumipuudust nii palju, et kõikide laste koolipäev võiks alata kell 8.30.
Küll aga leevendab ruumipuudust kehalise kasvatuse tundide jaoks kooli õuele rajatud minispordiväljak. Rõõmustab laps ja rõõmustab õps! Oleme ju lisaks kogupäevakoolile ka liikuma kutsuv kool. Väärtustame Nõmme looduskeskkonda ja viibime vabal ajal õues. Hea, et oleme viimaste aastate jooksul rajanud endale jõulinnaku, jooksuraja ning male-, kabe- ja lauatenniselauad. Tegevust jätkub nii majas sees kui õues kõigile.
2022/2023. õppeaasta peamiste eesmärkide ja tegevustega saab täpsemalt tutvuda siin:
Tööplaan