5. veebr. 2024 | Projektid

Külalised Hollandist

Reedel (02.02.2024) külastasid Tallinna Rahumäe Põhikooli õpetajaõppe magistriõppe üliõpilased Gronigeri Ülikoolist, Hollandist. Nii nagu Eestis, siis ka Hollandis enamik magistrantidest juba töötab töötab õpetajatena. Meie külaliste hulgas oli klassiõpetajaid, muusika- ja liikumisõpetajaid. Nad viibisid Tallinnas õppekäigul, et saada teadmisi Eesti haridussüsteemist ning sellest, kuidas meie koolid toetavad andekaid õppijaid ja rakendavad kaasavat haridust. Lisaks meie koolile külastati erinevaid Tallinna lasteaedu ja koole ning osaleti seminaridel Tallinna Ülikoolis.

Saime väga sooja tagasisidet. Külalistele avaldas muljet see, kuidas oleme kooli õppekavas integreerinud kaunid kunstid akadeemilise õppega ning leiame võimalused iga õppija annete ja võimete toetamiseks. Eriti kiideti meie koolipere avatust ja sõbralikkust ning õpilaste julgust inglise keeles suhelda. 

Suur tänu kõigile, kes meie külalisi võõrustada aitasid!