13. nov. 2023 | Projektid

Rahumäe koolitöötajate Erasmus+ õpirände projekt saab teoks

Tallinna Rahumäe Põhikool osaleb 2023.-2024. aastal koolitöötajate õpirände projektis “Koostöö ja sünergia arendamine, õppemeetodite kaasajastamine ja multikultuurse õpikeskkonna loomine rahvusvahelise kogemuse vahetuse toel”. 

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist ning seda kaasrahastab Euroopa Liit. 

Projekti eesmärk on toetada kaasaegse õpikäsituse eri tahkude rakendamist Rahumäe koolis. 

Soovime

  • saada ja vahetada kaasaegse õpikäsituse  kogemusi rahvusvahelisel tasandil (sh kaasav haridus, multikultuurne klassiruum jm);

  • luua  nii koolimaja sees kui väljas kaasaegset  õpiruumi, mis annab võimaluse liikumiseks ja õppimiseks liikumise kaudu;
  • toetada oma õpetajaid kui elukestvaid õppijaid.

Projekti käigus osalevad Rahumäe kooli õpetajad ja tugispetsialistid õuesõppe- ja keelekursustel ning käivad töövarjutusel mitmes Euroopa koolis, aidates  saadud kogemuste abil kaasa uute meetodite ja uudse lähenemise toomisele kooli- ja tööellu.