30. aug. 2022 | Huvitegevus

Kaunid Kunstid

Rahumäe kooli Kaunite Kunstide osakonna tegevus annab õpilasele võimaluse vaadata enda sisse ja arendada oma väljendusoskust. See on koht, kus õppida liikuma, rääkima, suhtlema.

On kindlaks tehtud, et need inimesed, kelle hobideks on kaunid kunstid on ka tugevama vaimse tervisega.

Meil on väga head õpetajad ning head tingimused kunsti luua.

Leia oma lapsele võimalus käia Kaunite Kunstide huvirühmas. Tegevused leiad allpool lingile vajutades. Samas on võimalus ka registreeruda.

Juhendaja Mart Kampus: “Tänaseks on saanud Rahumäe Põhikooli Kaunitest Kunstidest kooli lahutamatu osa. Esimestes klassides saavad lapsed baasi kunstis, tantsus, näitlemises, prantsuse keeles. Edaspidi valivad nad need suunad, millega rohkem tegeleda tahavad. Tahame anda lastele võime saada milleski väga heaks, seada endale eesmärke ning tee nendeni lõpuni käia. Meie osakonna tugevus seisneb just trendiülestes alades, liikumine, lavaline liikumine, loovliikumine, kunst, keraamika, näitlemine ja prantsuse keel.”

Registreerumine Kaunite Kunstide tasulistesse ringidesse:

Registreerumine tasuta huviringidesse:

2021. aasta 3.b klassi õpilased juhendaja Mart Kampuse käe all: