Digipädevus

Mis on digipädevus? Siin on toodud välja mudelid nii õpetajale kui õpilasele. Lisaks on sõnastik selgitamaks uusi mõisteid.

HARNO on koondanud digipädevusega seotud informatsiooni ja töövahendid veebilehele, kus on pädevusmudelid nii õpetajale kui õpilasele. Lisaks on toodud ka sõnastik mõistete selgitusteks.