4. juuni 2024 | Koolielu

ESKU õpilased rõõmustasid meid jälle!

Sellel õppeaastal käivitus meie koolis esmakordselt 9.kl valikainena esituskunstide tund (ESKU). See tund hõlmas erinevaid tegevusi – näitlemine, kunst ja lavaline liikumine. Valikaine toetus 9.kl kirjanduse ja eesti keele teemadele. Viimase trimestri tööd olid õpilaste endi poolt kavandatud ja teostatud. Aitäh õpetajad, Mart Kampus, Heddi Veske ja Ave Tuumalu!