12. märts 2024 | Koolielu

13. märtsil alustab Rahumäe põhikoolis TORE-ring

TORE lühend tähendab MTÜ Noorteühingu loodud Tugiõpilaste Oma Ringi Eestis. Tugiõpilaste liikumise idee on Eestisse jõudnud 1996. aastal Soomest. Tugiõpilaste ringi missioon on laiendada koolides nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad sõbralikku ja sallivat, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat ning koostööle orenteeritud mõtteviisi koolis.

Ootame Rahumäe kooli ringiga liituma 5.-7. klasside õpilasi, kes soovivad edendada oma suhtlemisjulgust ja eneseväljendust. TORE-ring pakub õpilastele grupisisest toetust ja kuuluvustunnet. See annab energiat, julgust ja jõudu üheskoos probleeme lahendada ja õpilaste vajaduste põhjal ringi tegevusi kavandada. Nii hakkame ühiselt looma oma ringi nägu.

TORE-ring alustab kolmapäeval, 13. märtisil kell 15.30 ruumis 313. Ringi juhendab õpetaja Luule Vergi, lisaks kolm Rahumäe kooli õpilast, kes on läbinud programmi väljaõppe. Tule ja uudista!

Kogu info TORE-programmi kohta leiad veebilehelt www.tore.ee