| Eriolukord

Rahumäe põhikooli õpetajad täiendavad end Eramus+ Euroopa projektides

Rahumäe põhikooli prantsuse keele ringijuht Hannela Tamagno käis 2022. a suvel Erasmus+ projektiga “Koostöö ja sünergia edendamine, õppemeetodite kaasajastamine ja inspireeriva õpikeskkonna loomine rahvusvahelise kogemuse vahetuse toel”  Prantsusmaal Besançoni ülikooli kahenädalasel täienduskoolitusel, mis tõi kokku 76 prantsuse keele õpetajat üle kogu maailma. 

Iga päev võeti osa  praktilistest töötubadest, mille teemad hõlmasid õpetajatöö järgmisi tahke:

  • kuidas lisada mängulisust ja loomingulisust võõrkeeletundidesse,
  • milliseid aktiivõppemeetodeid kasutada foneetika õpetamisel, 
  • kuidas motiveerida lapsi ja teismelisi keeletundides õppima jpm. 

Koolitajad olid kohaliku ülikooli õppejõud, osalejaid oli saabunud aga kõikidelt maailma kontinentidelt. Just seetõttu võis koolituse lugeda nii töisel kui ka isiklikul tasandil tõeliselt rikastavaks kogemuseks. Suveülikool tõi ühe katuse alla professionaalid, kes annavad igaüks oma riigis väga erinevates tingimustes edasi teadmisi prantsuse keele ja kultuuri kohta ning armastust selle maa ja keele vastu. 

Koolitusel osalenud õpetaja Hannela Tamangol jääb nüüd üle vaid kõiki õpitud nippe ja õppematerjale oma prantsuse keele ringi tundides kasutama hakata. Loodetavasti õnnestub tal süstida õpilastesse samasugust armastust prantsuse keele kui maailmakeele vastu, mis on inglise keele kõrval ainus keel maailmas, millega peaks küll igas maailmajaos hakkama saama.