Kaunid kunstid

Prantsuse keel

Prantsuse keele huviring annab lapsele silmaringi ja keeleoskuse

2 ja 3 korda nädalas
Vaata aega tunniplaanist

2. klass ja
4.-9. klass
2 korda nädalas: 21€

7.-9. klass
3 korda nädalas:
27€

Huviringist lähemalt

Miks alustada keeleõpinguid juba noores eas?

  • Mida varem hakkab laps võõrkeeli õppima, seda lihtsam see talle on ja seda kergem on ka teiste võõrkeelte omandamine hilisemas elus.
  • Laste jaoks on uue keele omandamine väga lihtne, nende aju on vastuvõtlik kõigele uuele. Laste kõrvad on väga tundlikud, tänu sellele on keerulise kõlaga sõnade omandamine nende jaoks lihtne. Lastel on tahet ja nad on suutelised ilma valehäbita võõras keeles sõnu välja ütlema.
  • Keeletundides kasutame kordamisvõtteid, mille toeks on keelemängud. Lapsed naudivad mängulist keeleõpet, noppides samal ajal üles uut sõnavara.
  • Keeleõpe süstib lastesse enesekindlust, annab juurde esinemisjulgust – kõik see aitab lapse arengule kaasa.
  • Võõrkeeli õppides areneb oskus kriitiliselt mõelda ja suureneb loovus. Need lapsed, kes õpivad võõrkeeli varases eas, oskavad hilisemas elus end paremini nii verbaalselt väljendada kui ka matemaatikaülesandeid  lahendada.
  • Loomulikult teadvustab võõrkeele õppimine lapsele ka kultuuride erinevusi.
  • Vanem, kes otsustab anda oma lapsele võimaluse õppida võõrkeelt, paneb sellega aluse oma lapse rahvusvahelisele karjäärile. Maailm globaliseerub, ettevõtted ja avalik sektor vajab  tulevikus üha enam mitut võõrkeelt valdavaid inimesi. Lisaks näeb Euroopa Liidu keelepoliitika ette, et tulevikus räägib enamik inimesi lisaks oma emakeelele veel kaht keelt.

Miks õppida just prantsuse keelt?

Prantsuse keel on maailmakeel. Inglise keele kõrval on see ainuke keel maailmas, mida räägitakse igal kontinendil mitmes riigis ametliku riigikeelena.

Mida me teeme prantsuse keele tundides?

Kuulame, kirjutame, loeme, räägime prantsuse keeles. Juba vähese sõnavaraga on võimalik end üksteisele arusaadavaks teha. Lähtume laste loomulikust suhtlemissoovist, arendame sõnavara ja õpime grammatikat prantsuse keeles suheldes ja koos huvitavaid asju tehes. Käime ka muuseumides, teatris ja teistes kultuuriasutustes, et tutvuda suurriigi Prantsusmaa maailmapärandiga. 

logo

Tee oma lapse elu eriliseks ja tema tulevik lihtsamaks – suuna ta prantsuse keele huviringi!

Juhendaja

Prantsuse keele huviringi juht Hannela Tamagno on ihu ja hingega frankofiil, kes on juba 5 aastat oma teadmisi prantsuse keelest ja meelest edasi andnud nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele.

Vaata veel

Kõik tegevused