Muusika

Loovusring

Loovusringi tegevused on loomingulised, täis lusti ja rõõmu.

1 kord nädalas
N 15.00

1.–5. klassile

Tasuta, kuid pillid tuleb ise hankida.
PS! 2022/23 õppeaasta kohad on täis.

Huviringist lähemalt

Loovusring tegutseb Anu Tähemaa käe all alates 2000. aastast, sidudes erinevaid loomingulisi tegevusi vastavalt grupi kooslusele, vajadustele ja võimalustele.

Ringitöös võivad kohtade olemasolul osaleda kõik lapsed 1.–5. klassini. Grupi moodustavad väga erinevate võimete ja oskustega lapsed, kelle ühine sünergia loob imelisi tulemusi ja annab vajalikke oskusi kogu eluks.

Loovusringi tegevused on loomingulised, täis lusti ja rõõmu. Meie eesmärk on toetada last tema arengus, et kasvaks enesekindel, isemõtlev, ennast ja teisi mõistev ning väärtustav noor inimene, kelle maailmapilt on avatud. Inimene, kes näeb igas olukorras pigem võimalusi kui takistusi.

Erinevate tegevuste kõrval nagu musitseerimine, liikumine, omaloomingu lugemine, joonistamine, mediteerimine, planeerimine, mängude mängimine jne on aega rääkida lahti ka teemasid, mis teevad lastele muret või tekitvad ebakindlust. Seega on tunni atmosfäär tihtipeale ka teraapiline, pakkudes rahulolu ja edutunnet, maandades kooli ja isikliku eluga seotud stressi. See vast ongi põhjus, miks osa lapsi käib tunnis nn abiõpetajatena edasi ka siis, kui nad on juba põhikooli vanema astme või Rahumäe kooli lõpetanud.

Loovusringi osa on pillimäng

Loovusring pakub djembe, kandle ja plokkflöödi grupitunde. Lapsed tunnevad muusikast rõõmu nii protsessis osaledes kui üksteisele esinedes. Meie kasutada on ka Orff-instrumentaarium, kuhu kuuluvad nii plaat- kui rütmipillid.

Kõhklete, kas laps on musikaalne? Pole muret!

Iga laps on andekas ja alustuseks tuleks valida sobiv pill. Praktika on näidanud, et muusika haarab endasse iga mängija, kes on õppinud kuulama ja tähele panema. Nii lihtne see ongi!

Djembe-mängu on võimalik korraldada eraldi klassiõhtuks kas ainult õpilastele või siis  ühistegevusena koos vanematega. Selleks tuleks aeg õpetajaga kokku leppida.

Loovusringi kaudu õpib laps

 • iseennast paremini tundma
 • aru saama, kes ta on ja mis talle meeldib
 • ladusamalt suhtlema ning ennast väljendama
 • tähelepanelikumalt märkama oma kaaslasi
 • planeerima ja arutlema
 • fokuseerima ja kuulama
 • suurelt unistama
 • lõõgastuma ja emotsioone mõistma
 • olema julgem, enesekindlam ja rõõmsam
 • märkama häid asju enda ümber
 • oma oskusi elus rakendama

2022/23:

14:45 Djembe algajad

15.10 Kannel algajad ja edasijõudnud

15.30 -15.55  Djembe edasijõudnud

16.00 -17.00  Loovusring kõik koos 2.-5. klass

17.00 -17.30 Plokkflööt edasijõudnud 

Juhendaja

Anu Tähemaa on värvika taustaga koolitaja, kelle tegevuses sulanduvad kolm kaunist kunsti: õpetamis-, juhtimis- ja etenduskunst. Ta on töötanud rahvusooperis Estonia, KUMU kunstimuuseumis, muusikaakadeemias, loonud ja korraldanud rahvusvahelisi kultuurifestivale ja sündmusi, sh Vabariigi Presidendi Kantseleis. Anu on osalenud ka filmide loomises, sh olnud filmi „Eia jõulud Tondikakul” castingu-juht. 

Anu põhitöö on juhtide, õpetajate ja tudengite koolitamine ja inspireerimine kõnelejana nii online kui offline. Märksõnad: avalik esinemine, organisatsioonikultuur, kommunikatsioon ja läbipõlemise ennetustöö.

Juba 21 aastat on Anu Tähemaa vedanud Rahumäe kooli kord nädalas toimuvat loovusringi. Töö lastega on Anu südametöö, sest see annab võimaluse olla kontaktis tuleviku tegijatega.

Rahumäel on Anul on abiks assistent Eva-Lisa Markus, kellega koos luuakse põnevaid tegevusi ja analüüsitakse ühiselt tulemusi. Alloleva pildi keskel on abiõpetaja ja vilistlane Mirjam Uugam.

Vaata veel

Kõik tegevused