Reklaam ja turundus

Ettevõtlusõpe

“Igast õpilasest ei saa ega peagi saama ettevõtjat, oluline on märgata ettevõtlust enda ümber. Ettevõtlikke inimesi töötab  igal alal. Tähtis on teada, et ettevõtlikkust on võimalik arendada, julgustada inimesi algatusi tegema ja olulistel teemadel kaasa rääkima. Kõik on kinni algatusvõimes.” (E. Tafenau)

1 kord nädalas
E 14.30

7.-9. klassile
Tasuta

AVALÖÖK!

Kõik huvilised on oodatud 4.10 kell 14.30 ruumis 216 algavale koolitusele “Võta ise ette”!

Registreeru siin
Huviringist lähemalt

Ettevõtlusõppe huviringi eesmärk on edendada põhikooli III kooliastme õpilastes ettevõtlikkust,  arendada nende sotsiaalseid oskusi, sh algatusvõimet ja suhtlemisoskust ning võimaldada noortel turvalises ja juhendatud keskkonnas läbi proovida kõik ettevõtlusega seotud etapid (innovatsioon, turumajandus,  jätkusuutlik tootmine, konkurents jm). Ringi eesmärk on pakkuda õppijale elulisi ja inspireerivaid õpikogemusi, mis annavad julguse valida tulevikus just ettevõtluse suund.

  • Ettevõtlusõpet käsitletakse ringitunnis igapäevaeluga seostatult ehk minifirma töös osalemise kaudu. Suure osa õppest hõlmab praktiline tegevus ning loovust ja kriitilist mõtlemist arendavate ülesannete lahendamine.
  • Kõik tegevused on elulises ja mängulises võtmes. Arutletakse, mis on ettevõtlikkus, kes on ettevõtja, millised on erinevad ettevõtlusvormid ning milline on ettevõtjate roll majanduses. Õpilased saavad oma minifirmat luues teooriat kohe ka praktikas katsetada.
  • Avastusõppe käigus külastatakse ettevõtteid ning koostöös kogukonna ja lapsevanematega on õpilastel võimalik lähemalt uurida erinevaid ameteid ja töökeskkondi.
  • Samuti arendatakse suhtlemisoskust meeskonnatööd ning laatadel müügitööd tehes.

Juhendaja

Olen läbinud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi, mis on andnud mulle teadmised, kuidas lõimida ettevõtlust ja ettevõtlikkust põhikooli ainetundidesse. Minifirmade juhendaja roll pakub mulle suurt huvi ja seda toetab ka minu ettevõtluse kogemus. Lisaks sellele olen investeerimishuviline.

Vaata veel

Kõik tegevused