Reklaam ja turundus

Ettevõtlusõpe

“Igast õpilasest ei saa ega peagi saama ettevõtjat, oluline on märgata ettevõtlust enda ümber. Ettevõtlikke inimesi töötab  igal alal. Tähtis on teada, et ettevõtlikkust on võimalik arendada, julgustada inimesi algatusi tegema ja olulistel teemadel kaasa rääkima. Kõik on kinni algatusvõimes.” (E. Tafenau)

1 kord nädalas

7.-9. klassile
Tasuta

 

Huviringist lähemalt

Kutsume sind ettevõtlusõppe huviringi, mis toimub distantsõppe vormis. Huviringis saad osaleda mugavalt ka kodust. 

Huviringis arutleme rahatarkuse, ettevõtlikkuse ja ettevõtluse teemadel ning lahendame põnevaid elulisi ülesandeid. Lisaks on võimalik osaleda näiteks töövarjupäeval, mis laiendab silmaringi.

Ettevõtlusõppe huviringi on võimalik siduda ka minifirma loomisega. Minifirma saab asutada  vähemalt 3-liikmelise meeskonnaga ning huviringi juhendaja on ühtlasi ka minifirma ideede mentor ja juhendaja. Oma tiimiga saad võimaluse osaleda lisaks põnevatel koolitustel ja laatadel.

Ettevõtlusõppe huviringi on võimalik siduda ka 8. klassi loovtööga. Sel juhul juhendab õpetaja Erika Tafenau sind kogu õppeaasta vältel nii praktilise kui ka kirjaliku osa juures.

Juhendaja

Olen läbinud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi, mis on andnud mulle teadmised, kuidas lõimida ettevõtlust ja ettevõtlikkust põhikooli ainetundidesse. Minifirmade juhendaja roll pakub mulle suurt huvi ja seda toetab ka minu ettevõtluse kogemus. Lisaks sellele olen investeerimishuviline.

Vaata veel

Kõik tegevused